Агенция САСИТ БГ гр - Варна

Изпрати файл

  1. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days

twitter
My status

Цени

Цената за писмен превод се изчислява по ценова листа, на база една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали. Броят страници лесно можете да контролирате в електронния вариант на текста с функцията. www.wordcounter от менюто Тools на Microsoft Word.
вид услуги:

ПРЕВОДИ
Цената за превода се изчислява въз основа на броя символи на изходния (преведен) текст. Една преводна страница съдържа 1800 символа преведен текст с интервалите. Броят на физическите страници на документа е възможно да не съответства на броя на преводните страници.
легализация
Цената за легализация и заверки се образува от:
1. вида на документа и държавните такси за заверка в съответната инстанция;
2. броя на необходимите заверки;
3. стойността на куриерската услуга;
Отстъпки и преференции
Преференциална оферта за постоянни клиенти, Отстъпки за количество
На вниманието на корпоративните клиенти предлагаме договорно фирмено обслужване, Договорното фирмено обслужване ви гарантира преференциална оферта за цената на 1 преводна машинописна страница, както и отстъпки за количество независимо от езика и посоката на превода (от/на), както и сроковете за изпълнение на поръчката.
Отстъпки за количество:
5% – за количество над 20 страници
10% – за количество над 50 страници
Приемане на поръчки и доставка на изпълнени поръчки по е-мейл и факс.
Плащане:
На място в брой;
По банков път- IBAN: BG72FINV91501016413330   Първа инвестиционна банка АД

ЦЕНИ ЗА ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

Документи на български граждани

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

Обикновена

поръчка

(с превод)

Бърза

поръчка

(с превод)

Експресна

поръчка

(с превод)

Удостоверение за раждане

Удостоверение за граждански брак

Смъртен акт

Удостоверение за семейно положение (гражд. състояние)

Адресна регистрация

Удостоверение за идентичност на имената

Удостоверение за наследници (гражд. състояние)

Удостоверение за родствени връзки

75,00 лв 85,00 лв 100,00 лв

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Обикновена

поръчка

(без превод)

Бърза

поръчка

(без превод)

Експресна

поръчка

(без превод)

Диплома за средно образование

Диплома за висше образование – Заглавна страница

Приложение към диплом аз ависше/средно образование

Академична справка

Европейско дипломно приложение

Уверение за студент

Удостоверение за студент

Удостоверение за редовен ученик

Удостоверение за преместване

Удостоверение/Сертификат за придобита квалификация, акредитиран към МОН

90,00 лв 100,00 лв 125,00 лв

 

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

Обикновена

поръчка

(без превод)

Бърза

поръчка

(без превод)

Експресна

поръчка

(без превод)

Медицинско свидетелство за работа в чужбина

Епикриза

Имунизационен паспорт

Медицинско изследване

Медицинско направление

93,00 лв 108,00 лв 125,00 лв

 

ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ

Обикновена

поръчка

(без превод)

Бърза

поръчка

(без превод)

Експресна

поръчка

(без превод)

Свидетелство за съдимост

Съдебно решение

Декларация

Нотариален акт

Пълномощно93,00 лв 108,00 лв 125,00 лв

 

БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ

Обикновена

поръчка

(без превод)

Бърза

поръчка

(без превод)

Експресна

поръчка

(без превод)

Банкова гаранция

Банкова референция

Извлечение от банкова сметка

Удостоверение от банка

93,00 лв 108,00 лв 125,00 лв

 

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Обикновена

поръчка

(без превод)

Бърза

поръчка

(без превод)

Експресна

поръчка

(без превод)

Удостоверение от КАТ 102,00 лв 117,00 лв 135,00 лв
Удостоверение от НАП 97,00 лв 112,00 лв 130,00 лв
Удостоверение от Агенцията по вписванията / Актуално състояние 92,00 лв 107,00 лв 125,00 лв
Удостоверение от Агенцията по социално подпомагане 92,00 лв 107,00 лв 125,00 лв
Свидетелство за свето кръщение 112,00 лв 127,00 лв 145,00 лв

 

Документи на чуждестранниграждани

ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИОТ ЧУЖБИНА

Обикновена

поръчка

(без превод)

Бърза

поръчка

(без превод)

Експресна

поръчка

(без превод)

55,00 лв 62,00 лв 72,00 лв


Забележки:

  • Посочените документи са оригинали
  • В цените са включени държавни таксови марки, куриерскa услуга за внасяне на документи и фирмена такса на „САСИТ.БГ“.
  • Цената за превод се таксува отделно, като изключение правят общинските документи на български граждани – там цените са с превод
  • Сроковете за легализация се определят от вида на документа, издаващата институция и вида на поръчката
  • Документите могат да бъдат легализирани и в посолството на държавата, за която са предназначени при условие, че се заплати таксата за легализация (определена от съответното посолство) и куриерската такса на фирмата, която е 30,00 лв

В случай на допълнителни въпроси за превод и легализация на документи, моляс вържете се с нас!

logo-eulogia images images FHCGSQg0_400x400
 © 2006-2015 Всички права запазени САСИТ е търговско име на САСИТ БГ Регистрирана-гр.Варна номер 148121009.Седалище:гр - Варна ул.“ Ген. Цимерман“ 12 Партер 25.
Преводи Варна Преводи Варна,Легализации - Агенция САСИТ БГ Варна