Агенция САСИТ БГ гр - Варна

Изпрати файл

 1. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days

twitter
My status

Цени

Цената за писмен превод се изчислява по ценова листа, на база една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали. Броят страници лесно можете да контролирате в електронния вариант на текста с функцията. www.wordcounter от менюто Тools на Microsoft Word.
вид услуги:
превод
1. стандартна – в рамките на 24 часа;
12,00 лв 
легализация
Цената за легализация и заверки се образува от:
1. вида на документа и държавните такси за заверка в съответната инстанция;
2. броя на необходимите заверки;
3. стойността на куриерската услуга;
Отстъпки и преференции
Преференциална оферта за постоянни клиенти, Отстъпки за количество
На вниманието на корпоративните клиенти предлагаме договорно фирмено обслужване, Договорното фирмено обслужване ви гарантира преференциална оферта за цената на 1 преводна машинописна страница, както и отстъпки за количество независимо от езика и посоката на превода (от/на), както и сроковете за изпълнение на поръчката.
Отстъпки за количество:
5% – за количество над 20 страници
10% – за количество над 50 страници
Приемане на поръчки и доставка на изпълнени поръчки по е-мейл и факс.
Плащане:
На място в брой;
По банков път- IBAN: BG72FINV91501016413330   Първа инвестиционна банка АД

Ценоразпис за превод и легализация

В цената са включени държавни таксови марки, превод, куриерскa услуга
Документи на български граждани

Вид документ

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

 • Удостоверение за раждане
 • Удостоверение за граждански брак

75,00 лв.

 

85,00

 

100,00 лв.

 

 • Удостоверение за идентичност на имената
 • Адресна регистрация
 • Удостоверение за семейно положение (гражд. състояние)
 • Удостоверение за наследници (гражд. състояние)
 • Смъртен акт

75,00 лв.

85,00

100,00 лв.

Документи на български граждани, които се заверяват в Министерство на правосъдието и легализират в Консулски отдел

Вид документ

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

 • Свидетелство за съдимост

90,00 лв.

105,00 лв.

125,00 лв.

 • Пълномощно
 • Декларация

90,00 лв.

105,00 лв.

125,00 лв.

 • Уверения за специалност и други
 • Удостоверение за трудов стаж
 • Служебни бележки
 • Сертификати

90,00 лв.

105,00 лв.

125,00 лв.

 • Решения на съда

90,00 лв.

105,00 лв.

125,00 лв.

Документи на български граждани, които се заверяват в Нотариус, Министерство и легализират в Консулски отдел

Вид документ

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

 • Дипломи за средно образование

75,00 лв

85,00 лв.

95,00 лв.

 • Дипломи за висше образование- Заглавна страница

75,00 лв

85,00 лв.

95,00 лв.

 • Дипломи за висше образование- Проложение

75,00 лв.

85,00 лв.

95,00 лв

 • Дипломи за квалификация

75,00 лв

85,00  лв.

95,00 лв

 • Академична справка

75,00 лв

85,00  лв.

95,00 лв

 • Уверения за студенти

75,00 лв

85,00  лв.

95,00 лв

Документи на български граждани, които се заверяват в съответните министерства или БНБ и легализация в Консулски отдел

Вид документ

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

 • Извлечение от банкови сметки
 • Банкова референция

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Медицинско свидетелство (2 стр.)

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Имунизационен паспорт (2,5 стр.)

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Документи на данъчни служби (1 стр.)

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Свидетелство за свето кръщение

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

Документи на чуждестранни граждани

Вид документ

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

 • Удостоверение за раждане
 • Удостоверение за граждански брак

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Удостоверение за идентичност на имената
 • Адресна регистрация
 • Удостоверение за семейно положение (гражд. състояние)
 • Удостоверение за наследници (гражд. състояние)
 • Смъртен акт

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

Документи на чуждестранни граждани, които се заверяват в Министерство на правосъдието и легализират в Консулски отдел

Вид документ

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

 • Свидетелство за съдимост

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Пълномощно
 • Декларация

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Уверения за специалност и други
 • Удостоверение за трудов стаж
 • Служебни бележки
 • Сертификати

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Решения на съда

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

Документи на чуждестранни граждани, които се заверяват в Нотариус, Министерство и легализират в Консулски отдел

Вид документ

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

 • Дипломи за средно образование

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Дипломи за висше образование- Заглавна страница

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Дипломи за висше образование- Проложение

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Дипломи за квалификация

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Академична справка

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Уверения за студенти

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

Документи на чуждестранни граждани, които се заверяват в съответните министерства или БНБ и легализация в Консулски отдел

Вид документ

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

 • Извлечение от банкови сметки
 • Банкова референция

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Медицинско свидетелство (2 стр.)

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Имунизационен паспорт (2,5 стр.)

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Документи на данъчни служби (1 стр.)

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Свидетелство за свето кръщение

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

Забележки:

 1. Посочените документи са оригинали.
 2. Тези документи се заверяват в съответните министерства или БНБ, превеждат се, след което се облепят със съответната стойност таксови марки и се легализират в Консулски отдел на Р България.
 3. Документите могат да бъдат легализирани и в посолството на държавата, за която са предназначени при условие, че се заплати таксата за легализация (определена от съответното посолство) и куриерската такса на фирмата, която е 30.00 лв.
logo-eulogia images images FHCGSQg0_400x400
 © 2006-2015 Всички права запазени САСИТ е търговско име на САСИТ БГ Регистрирана-гр.Варна номер 148121009.Седалище:гр - Варна ул.“ Ген. Цимерман“ 12 Партер 25.
Преводи Варна Преводи Варна,Легализации - Агенция САСИТ БГ Варна