Агенция САСИТ БГ гр - Варна

Изпрати файл

  1. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days

twitter
My status

Легализации

Агенция „САСИТ БГ“ e лицензирана  и оторизирана  от Консулски отдел на МВнР за извършване на официални преводи.

За официален превод се счита преводът на документ, извършен от фирма за превод и легализация. Официалният  превод се отпечатва на фирмена бланка на Агенцията със заверка и подпис на оторизиран преводач и печат на агенцията, оформен според изискванията на Консулски отдел. Той може да се използва във всички институции в България и в чужбина. За  документи, които ще се използват в чужбина е необходима и легализация.

На какви документи може да се прави официален превод?

Документите най-общо се делят на частни и официални документи.

Частни са документите, които са издадени (написани, съставени) от частни лица. Частно лице е всяко едно лице, гражданин на Република България, независимо дали е физическо или юридическо. Частен документ, например, е трудовият договор, договор за наем на имот, удостоверение от работодателя за размера на получаваното трудово възнаграждение, както и много други.

Официални са тези документи, които са издадени от държавни и общински органи, както и от организации, собственост на държавата или общината. Държавни и общински органи са, например, различните министерства, ведомства, агенции, самите общински администрации и други. Държавни и общински организации са например различните университети и училища. Официален превод може да бъде извършен на всички видове документи, както на частни, така и на официални.

Ако Ви е необходим превод на Ваша диплома в чужбина, за да гарантира държавата за верността на превода, е необходимо тя да бъде заверена при нотариус.  Министерството на образованието удостоверява истинността на подписите върху документа със своя заверка,  след като документът бъде преведен от лицензирана агенция за преводи. Този превод е признат в много инстанции у нас и в чужбина, но той не е легализиран превод.

logo-eulogia images images FHCGSQg0_400x400
 © 2006-2015 Всички права запазени САСИТ е търговско име на САСИТ БГ Регистрирана-гр.Варна номер 148121009.Седалище:гр - Варна ул.“ Ген. Цимерман“ 12 Партер 25.
Преводи Варна Преводи Варна,Легализации - Агенция САСИТ БГ Варна