Агенция САСИТ БГ гр - Варна

Изпрати файл

  1. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days

twitter
My status

Заверки

 

1393192769

АгенцияСасит.БГ“ извършва заверки на документи във всички държавни институции и посолства в Република България.

Заверка на документи е заверката на оригинала или нотариално завереното копие на документа в различни държавни институции и заверка на легализираните документи в консулски служби на чужди държави в Р България,  както и заверката на подписа на преводача в МВнР.

Заверката на документите в Дирекция „Консулски отношения“ на МВНР и в съответните български държавни учреждения и Консулски представителства на чужди държави в Република България гарантира признаването валидността на българските официални документи в чужбина.

Предлагаме:

  • услугата превод и легализация  и всички необходими куриерски услуги по заверки на българските документи в съответните инстанции;
  • заверки с Апостил в Дирекция „Консулски отношения“ и Министерство на правосъдието;
  •  заверки на официални документи във всички държавни институции и учреждения на  Република България;
  •  Заверяваме преведения и легализиран от Консулски отдел документ в Консулските представителства в  Република България на тези чужди държави, за които това е изискване;
  •  Осигуряваме нотариално удостоверяване на копия на вашите документи ;
  • Снабдяваме документите ви с държавни таксови марки, в случаите, в които това се изисква  ;

Кои документи се налага  да бъдат заверявани?

•             акт за раждане;

•             акт за граждански брак;

•             удостоверение за семейно положение;

•             диплома;

•             приложение на диплома;

•             академична справка;

•             свидетелство за съдимост;

•             документи, издавани от съдилища;

•             нотариално заверени пълномощни и декларации;

•             банкови референции и удостоверения;

logo-eulogia images images FHCGSQg0_400x400
 © 2006-2015 Всички права запазени САСИТ е търговско име на САСИТ БГ Регистрирана-гр.Варна номер 148121009.Седалище:гр - Варна ул.“ Ген. Цимерман“ 12 Партер 25.
Преводи Варна Преводи Варна,Легализации - Агенция САСИТ БГ Варна